Petter Steen lover at kommunen vil legge til rette for at Vibrandsøy skal bli et rekreasjonsområde for byen og regionens befolkning.

Endelig løsning for Vibrandsøy

Ordfører Petter Steen jr. (H) gleder seg over at Vibrandsøy er sikret for allmennheten. Kommunen overtar Knutsen-eiendommen på Vibrandsøy for 15 millioner kroner.

HAUGESUND: – Jeg synes dette er veldig positivt, sier Haugesunds-ordfører Petter Steen jr.

I går fikk han beskjed om at arvingene etter skipsreder Ole Andreas Knutsen hadde godtatt budet fra Haugesund kommune på 15 millioner kroner for den 300 mål store og sentrumsnære eiendommen.

Bostyrer Lars Arne Bauge hadde fått frist til 1. juli til å svare kommunen.

Ifølge Bauge er det nå bare formaliteter som gjenstår før kommunen overtar den attraktive eiendommen.

Arvingene har gitt sin aksept og skifteretten har godkjent salget. Handelen vil bli gjennomført så snart klagefristen på en måned er utløpt, og kjøpekontrakt er underskrevet.

– Arvingene er positive. Jeg regner ikke med noen overprøving av avgjørelsen, sier Bauge.

– Forplikter

Forfallet har preget viktige verneverdige bygninger på Vibrandsøy under det som sikkert er Norges-historiens mest langvarige arvestrid.

Arveoppgjøret har pågått i 16 år, og har vært preget av krangel og utallige rettssaker.

Gjennombruddet i arveoppgjøret kom høsten 2005 da Høyesterett fastslo hvordan to av skipsrederens barnebarn, John og Olav F. Knutsen, skulle få utbetalt verdier for tre millioner kroner, før resten av arven skulle fordeles likt på fire parter.

Bauge er glad for avklaringen rundt Vibrandsøy, men han legger ikke skjul på at kjøpet forplikter kommunen til følge opp det som er sagt.

Kommunen må rehabilitere og ta vare på de verneverdige bygningene på øya.

– Nå må kommunen sette i verk de tiltak den ønsker å gjennomføre, slik at Vibrandsøy blir en perle som kommer byens befolkning til gode, sier Bauge.

Boet bestemte i fjor sommer å legge eiendommen på Vibrandsøy ut for salg.

Samtidig startet Haugesund kommune arbeidet med å regulere den sentrumsnære øygruppa.

Strenge reguleringsbestemmelser har både fastsatt prisnivået og holdt private investorer unna.

Bauge innrømmer at det har vært vanskelig å selge eiendommen.

– Ny epoke

Ordfører Steen lover at kommune skal ta vare på eiendommen, og legge til rette for frilufts- og naturinteresser slik bystyret ønsker.

– Jeg opplever dette som starten på en ny tid for Vibrandsøy. Ut fra det klare mandatet bystyret har gitt, må vi legge planer for hvordan vi skal utvikle området, sier Steen, som både ønsker å legge til rette for friluftsliv og rehabilitere de bevaringsverdige bygningene på eiendommen.

Tredje gang

Steen er den tredje Haugesunds-ordføreren som har ønsket å sikre Vibrandsøy for allmennheten.

Midt på 80-tallet prøvde daværende ordfører Edvard Ringen (H) å kjøpe Knutsen-eiendommen for ti millioner kroner.

Ifølge Ringen ønsket Thorvald Staalesen, som da hadde fullmakter i Knutsen-rederiet, å selge, men han turde ikke gjøre det.

I 1991 fikk daværende ordfører Einar Steensnæs (KrF) tilbud om å kjøpe eiendommen til kommunen for samme sum. Han takket nei av hensyn til den dårlige kommuneøkonomien.

Ti millioner kroner i 1991 tilsvarer 15 millioner i 2009.

Etter det Haugesunds Avis forstår var dette utgangspunk for størrelsen på budet fra kommunen.

 

Les Haugesunds Avis som eAvis eller bestill abonnement.