KORONA: De siste sju dagene er det i snitt registrert 820 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 540.

I alt har nå 152.119 personer testet positivt for covid-19 i Norge. Gjennomsnittsalderen til dem som har fått påvist smitte, var tirsdag 33 år.

Onsdag var 56 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var fire flere enn dagen før. Sju pasienter fikk behandling i respirator, som er like mange som dagen før.

Under den forrige smittetoppen i mars i år var mer enn 250 koronapasienter innlagt på norske sykehus.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad slår fast vi er inne i en fjerde smittebølge.

– Men vaksineringen gjør at vi foreløpig ikke har en stor bølge med innleggelser per i dag. Likevel er det viktig å beholde kontrollen slik at ikke så mange blir smittet at innleggelsestallene også øker mye, sier Nakstad til Dagbladet.

Til sammen er 814 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall. 58,5 prosent av alle døde har fylt 80 år.