1. mai er arbeideren sin dag der arbeideren ikke lenger er invitert. Dagen er for lengst overtatt av sosialismens velstående eliteklasse som bruker denne dagen for politisk propaganda hvor "arbeiderklassen” dag brukes til stort sett andre politiske formål.

Dette er noe de fleste lett kan se med bannere som ikke engang har noe med arbeiderpolitikk å gjøre, men feminisme, asylbarn og bompenger og oljekanter. Det er blitt og er en dag for en radikal og progressiv form for sosialisme, som er en farlig ideologi som i ekstreme utfoldelse uten motstemmer historisk har skapt tyranniske land med fattigdom og nød.

Som arbeider selv blir min 1.mai i år "feiret" ved å jobbe i stedet for å demonstrere for frihet for statens åk og harde skatter. Ettersom liberalister ikke er velkommen til denne festen med frihetsorienterte bannere.

Jeg mener vi som er frihetsorientert i Norge og lokalt heller burde feire 8.mai, og rett og slett kalt den for fred og frihetsdagen!

En dag for alle til å feire den friheten vi har i Norge til å uttale oss, mene noe, og diskutere uten å bli forfulgt eller satt i fengsel. I motsetning til hva flere land som har sterke sosialistiske ideologiske bånd gjør.