120 års historie på fem minutter

Aibel har satt opp store skilt langs verftet på Risøy. Den mekaniske hjørnesteinsbedriften forteller historie. Hvis interessen er der, lager de skilt på norsk også.