Med fotball og håndball som de mest populære breddeidrettene, kan det til tider være vanskelig for noen barn å finne sin plass når disse lagidrettene ikke fenger.

Det var også utgangspunktet for Terje Olav Hagen som er ildsjelen og primusmotor bak Karmøy Innebandyklubb.

– Terje Olav har sett behovet for, og verdien av, et godt og bredt lagspillalternativ til håndball og fotball. Det er det mange foreldre som er takknemlige for, forteller en som har nominert Hagen til julehjerte-kalenderen til Haugesunds Avis.


Etter etableringen i 2010 har det vært en lang og til tider tung prosess med å få skikkelig sving på klubben, og å kunne gi et tilbud til alle aldersgrupper.

Det er nettopp i slike perioder det blir tydelig hvor viktig det er med ildsjeler som jobber iherdig i kulissene.

– Han har måttet jobbe hardt for å bli prioritert på samme nivå som for eksempel håndball når det gjelder treningstider i tilgjengelige treningshaller på Karmøy. Her har han virkelig stått på og ikke gitt seg. Han brenner for sporten og har en voldsomt pågangsvilje, heter det i en begrunnelse vi har mottatt.

Det blir også lagt til følgende om mottakeren av dagens julehjerte;

– Terje Olav er veldig opptatt av at alle skal kjenne seg som en del av fellesskapet, uavhengig av bakgrunn og nivå. Her er det plass til alle, og alle skal få oppleve å vokse og å oppleve gleden ved fysisk aktivitet.

Klubben har nå etablert seg som den største på Haugalandet, og det gis et godt tilbud til alle aldersgrupper.

– Jeg brenner for at innebandyspillere skal ha samme muligheter som fotball- og håndballspillere. Innebandy er veldig fint på den måten at terskelen er lav. Du trenger ikke mye tekniske ferdigheter for at det skal være gøy, og at du opplever mestring, sa Terje Olav selv i et intervju for fire år siden.

24 hjerter for frivilligheten

2022 er Frivillighetens år, et helt år der Norges viktigste lagarbeid skal feires. I november ba vi om hjelp fra dere til å finne disse lagspillerne, de som fyller definisjonen av en ildsjel ved å delta entusiastisk og som gjør en uegennyttig innsats, for en bestemt sak eller i en forening.

Over 140 mennesker kom med sine innspill og forslag til hvem som fortjener litt ekstra julelys på seg.

I løpet av 24 desemberdager løfter vi fram noen av disse, henger opp ett og ett julehjerte i vinduene våre og skrive litt om de fine folkene som er med på å gjøre livet og dagene litt bedre for alle oss andre.