HAUGESUND: Stavanger har tilsvarende andel av arbeidsstyrken sin i ledighet ved utgangen av årets april.

Leder for Nav Marked Nord-Rogaland Elisabeth Lie Nilsen skriver i en pressemelding at korona-pandemien for andre måned på rad preget tallene. Det positive er at antall delvis sysselsatte øker betydelig fra forrige måned.

– Spesielt etter påske er det en stor del bedrifter som har fått mulighet til å åpne igjen. En del bedrifter har meldt om at de tar inn igjen flere av sine permitterte eller øker antallet timer de får jobbe, skriver Nilsen, som understreker at det er store nyanser i de tilbakemeldingene Nav får fra bedriftene.

– Noen melder at de ser lysere på det enn forventet, mens andre melder det motsatte – at de er redde at det ser mer langvarig mørkt ut enn forventet, skriver Nilsen..

Nord-Rogaland har totalt 7.232 personer som er registrerte arbeidssøkere, mot 7.095 i mars.

Antall permitteringer som er varslet, bærer også bud om det som kan være lys i horisonten. Alle bedrifter som varsler nedbemanning for over ti ansatte, må melde fra til Nav. I april meldte tolv bedrifter fra, med en sum på 192 ansatte.

For øvrig melder Nav om at det fortsatt er stillinger å søke på i distriktet.

Fakta/ Helt ledige arbeidstakere

  1. Haugesund 10,5 prosent (2.017)
  2. Tysvær 8,3 (468)
  3. Karmøy 7,6 (1.597)
  4. Vindafjord 7,1 (343)
  5. Utsira 4,8 (5)
  6. Sauda 4,6 (106)
  7. Suldal 4,4 (87)
  8. Bokn 18 (4,1)