Torsdag kveld hadde Gassco jubileumsmiddag på Maritim i Haugesund. Det er noen måneder siden selve bursdagen var, men Gasscos første 20 år er det verdt å feire lenge.

Det var 14. mai 2001 selskapet ble etablert for å ha ansvar for gasstransporten fra den norske kontinentalsokkelen. Siden har dette oppdraget blitt utvidet og løst med stor pålitelighet fra hovedkontoret på Karmøy.

Etableringen, sammen med det stadig utvidede Kårstø-anlegget, befestet Haugalandet som et kraftsentrum i gassindustrien i Europa.

Året etter etableringen var Gassco i gang som operatør, og siden har de sørget for at nesten 2.000 milliarder standard kubikkmeter naturgass gjennom rørledningene til kontinentet. Verdiskapningen har vært enorm, og norsk gass er en sentral del av energimiksen i Europa.

I forkant og underveis er det tatt mange kloke politiske beslutninger som har gjort Norge til et stjerneeksempel på leveringsdyktighet, pålitelighet og forutsigbarhet.

De faktorene er det levert strålende på, og Gassco har vist at det går an å bygge opp verdensledende høykompetanse blant lyng og knauser på et nes på Karmøy.

Erfaringene derfra bør i så måte brukes videre i diskusjonen om et potensielt havdirektorat på Haugalandet. Vi får det til her.

Brenning av fossile hydrokarboner ikke er noe vi kan holde på med inn i evigheten, men norsk naturgass er renere enn det meste i denne sammenhengen. Gassprisen er i overkant høy, og eksporten her vil være viktig i mange år.

Likevel ser vi også at infrastrukturkompetansen på Bygnes med hell lar seg bruke på nye områder. Også dette bør man bygge videre på, slik at Haugalandet forblir ledende på planlegging og drift av kompleks, samfunnskritisk infrastruktur også i framtida.