HAUGESUND: Nylig ble de offentlige regnskapstallene til Haugesund Sparebank publisert i Brønnøysundregisteret. Tallene viser god oppgang fra 2019, som på daværende tidspunkt var tidenes beste resultat for banken.

I 2020 kunne sparebanken vise til et årsresultat med et overskudd på 117,9 millioner, i motsetning til et overskudd på 101,6 millioner i 2019.

Dermed slo den lokale sparebanken rekorden fra 2019, med god margin.

– Vi er veldig fornøyde med årsresultatet, og det har gått over forventing, sier banksjef Bente Haraldson Syre.

Så for seg «worst case»

Da koronaen kom og landet stengte ned i mars 2020, traff usikkerheten og uforutsigbarheten banken, som den gjorde med så mange andre bedrifter.

– Vi var veldig usikre, og så pessimistisk på resten av året. Vi så for oss «worst case». Dette resulterte i at vi kuttet mye kostnader i denne perioden, som et tiltak dersom vi skulle bli hardt rammet, forteller hun.

Koronaen rammet ikke Haugalandet like hardt som banken fryktet, og det ble ingen kjempekrise for banken.

– Nedstengingen her var relativt kort, og de fleste bedriftene i utsatte næringer fikk gode støtteordninger som gjorde at de klarte å overleve. Det kan også legges til at enkelte næringer tjente godt på krisen og gjorde det svært godt gjennom hele 2020, og når kundene våre gjør det godt, da gjør vi det godt. Dette kombinert med at vi fikk strammet inn kostnadene i banken har bidratt godt til de gode tallene i år, forteller Syre.

At Haugesund Sparebank er lokal, og har hatt tett kontakt med kundene gjennom hele krisen, tror Syre har hatt en stor rolle i suksessen.

– Vi er en lokal bank, og er mye «tettere på» kundene våre enn andre banker. Da krisen inntraff, ringte vi rundt til alle bedriftskundene våre. Vi kjenner kundene våre, kjenner de lokale forholdene, og er tett på det som skjer. Da blir det en kort beslutningslinje, og raske avgjørelser kan tas, og det tror jeg er viktig når kundene våre står i midten av en krise, sier hun.

Endelig lyktes FKH: – Prisen holder vi for oss selv

Jevnt over gode tall

I 2020 hadde hadde Haugesund Sparebank inntekter på drøyt 297 millioner kroner, en oppgang på 26 millioner kroner fra 2019.

Driftsresultatet viste et overskudd på 183 millioner kroner i 2020, en solid oppgang fra 2019, hvor overskuddet lå på 148 millioner kroner. Dermed var driftsmarginen på svimlende 62 prosent.

Forvaltningskapitalen utgjorde ved utgangen av året 12,1 milliarder kroner. Banken har en kapitaldekning på 24,41 prosent, og den rene kjernekapitalprosenten er på 20,57.

Det ble også utbetalt 13,5 millioner i utbytte i 2020, 5,65 millioner mer enn året før.