KARMØY: Karmøy kommune har sendt ut pressemelding søndag om at en ung, voksen person i kommunen testet positivt for korona-smitte nylig.

– Innledende smittesporing avdekket at denne personen tilhører et avgrenset miljø med tett intern kontakt. Etter en smittefaglig vurdering besluttet smittevernlegen å teste hele den aktuelle gruppen for å få oversikt, opplyser kommunen i en pressemelding.

Det var 26 personer i gruppen, og prøvesvarene kom lørdag ettermiddag.

– Man fant da ytterligere 22 personer med positiv prøve på covid-19, skriver kommunen.

Testene ble gjennomført fredag formiddag. Av hensyn til taushetsplikt vil ikke kommunen opplyse hvilket miljø det er snakk om.

Dermed er det satt i gang ytterligere smittesporing. Der fant kommunen et begrenset antall nærkontakter utenfor miljøet som også er testet.

– De som er testet har ingen eller sparsomme symptomer, og ingen er alvorlig syke. Flere av de påviste tilfellene er barn. Vi vil iverksette tiltak basert på hva videre undersøkelser viser. Foreldre til aktuelle barn og ansatte som er nærkontakter vil bli kontaktet direkte og fortløpende gjennom søndagen. Det er så langt vurdert at sannsynlighet for videre smitte er lav, opplyser kommunen.

Flere barn

Smittevernlege Martin Eikrem opplyser at blant de smittede er det flere barn som var i barnehage i forrige uke. Han sier at de foreløpig har kontroll på smittedes kontaktmønstre.

Eikrem forteller at han ikke er bekymret for barnas helse.

– Vi har forventet at det vil komme en viss økt smittespredning når vi nå begynner og åpner samfunnet igjen. Vi er ikke bekymret for barnas helse, men det som er bekymringsverdig er at mange må i karantene. Det kan i ytterste konsekvens påvirke driften av flere barnehager, sier smittevernlegen.

Kommunalsjef Bjørn Andersen sier skoleledelse og barnehageldelsene er informert om situasjonen.

– Barnehagene i Karmøy har vært dyktige til å gjennomføre gjeldende smitteverntiltak, sier kommunalsjefen.

Kommunen har invitert til pressebrief på rådhuset klokken 18.