24 kommunestyremedlemmer i brev til ordføreren: Krever stopp for Fjord Motorpark

Politisk flertall i Karmøy for å droppe ekspropriering av eiendommer på Helganes.