KRIM: Rettens flertall, de to lekdommerne, mente det var for stor tvil til om det var tilstrekkelig bevist at den tiltalte 25 år gamle mannen var den som hadde voldtatt en overstadig beruset 14 år gammel jente.

Påtalemyndigheten hadde lagt ned påstand om fem års ubetinget fengsel.

Overgrepet skal ha skjedd på et lite bad der det var tre personer til stede. Jenta, en 15 år gammel gutt og den nå 25 år gamle mannen. De tre ga i retten tre forskjellige forklaringer på hva som skjedde på badet denne fredagskvelden under en 18-årsfeiring.

15-åringen hevder 25-åringen kom inn på badet og voldtok jenta. 25-åringen sier han kom inn på badet mens 15-åringen voldtok jenta og filmet handlingen.

Slettet video

 

– Holdt opp mot den dårlige kvaliteten på videoen som vitnene har forklart seg om, kan det slik flertallet ser det ut fra omstendighetene ikke utelukkes at 15-åringen har filmet seg selv og at filmingen blir avbrudd ved at tiltalte kommer til. (...) Videre er det slik at bevegelsene/uroen og den generelt dårlige kvaliteten på videoen kan være forenlig med at den som tar opptaket selv er i ferd med å gjennomføre et samleie, heter det i dommen.

Rettens flertall peker også på at 15-åringen slettet videoen dagen etter. Den ble heller ikke delt, bortsett fra at en festdeltaker filmet filmen.

Også denne slettet videoen – etter at flere hadde sett den.

For stor tvil

– Hvorfor slettet han videoen, dersom dette var et overgrep begått av tiltalte? spør rettens flertall.

– Ut fra omstendighetene finner rettens flertall at det hersker så vidt stor bevistvil knyttet til om tiltalte er rett gjerningsmann, at det ikke foreligger et tilstrekkelig grunnlag for domfellelse, konkluderer lekdommerne.

Bevistvilen er videre så sterkt at rettens flertall heller ikke finner grunnlag for å dømme tiltalte til å betale erstatning til fornærmede.

Utvilsomt

 

Tingrettsdommer Arne Vikse skriver i dommen at han er av den oppfatning at det framstår bevist ut over enhver rimelig tvil at det var tiltalte som var gjerningsmannen.

Vikse er ikke i tvil om at videoen viser at det er tiltalte som utfører seksuelle handlinger med jenta, dette er noe alle vitnene som har sett videoen har forklart.

At 15-åringen i ettertid sletter opptaket, mener Vikse kan forklares ut fra 15-åringens oppfatning av at dette ikke var et overgrep.

Rettens formann er av den oppfatning at tiltalte skulle vært domfelt for begge forholdene beskrevet i tiltalen.

– Må lese dommen

25-åringens forsvarer, advokat Ben Einar Grindhaug, sier til Haugesunds Avis at når det er tvil skal retten frifinne.

– Det er slik beviskravene i norsk rett er, og det er sånn strafferetten er. Det er kjekt å se at det fungerer, selv om dommen ikke er enstemmig. Når det er sagt, så er ikke fagdommere bedre på å bedømme fakta, troverdighet, sannsynlighet osv. – enn lekdommerne, sier han.

Statsadvokat Oddbjørn Søreide hadde onsdag ettermiddag ikke fått lest dommen.

– Jeg må lese dommen, premissene og vurderingene retten har gjort. Ut fra det får vi vurdere en eventuell anke, sier Søreide.