– Når staten pålegger en storstilt reduksjon av produksjonen og verdiskapningen i området, må vi kunne forvente at grunnlaget for avgjørelsen er solid og etterprøvbart. Forutsigbarhet og vitenskapelig forankring var en forutsetning da trafikklyssystemet ble innført. Vi har imidlertid avdekket store hull i det faglige grunnlaget som vedtaket om reduksjon er basert på, sier havbruksbedriftenes talsperson Even Søfteland i en pressemelding.

Tidligere i år vedtok Nærings- og fiskeridepartementet at Produksjonsområde 4, som strekker seg fra Nordhordland til Stad, skulle farges rødt i det nye trafikklyssystemet. Det innebærer at alle selskap i området må redusere sin matproduksjon med 6 prosent.

– Ingen andre muligheter

I trafikklyssystemet deles landet inn i 13 fargelagte områder. Fargen settes ut fra hvordan lakselusa påvirker villaksen i området, og avgjør om oppdretterne i området får lov til å øke produksjonskapasiteten laks, eller om den må reduseres.

Havbruksbedriftene varslet allerede 3. juni at de ville gå til søksmål mot staten hvis vedtaket ble opprettholdt. De skriver i pressemeldingen at de blant annet har foreslått løsninger som å senke produksjonen med hele 12 prosent på våren.

– I departementets svar viste de vilje til å gå i dialog for å diskutere løsninger. Vi har selvsagt fulgt opp denne invitasjonen, men våre forsøk på dialog har dessverre ikke blitt besvart. Det synes vi er svært beklagelig, og vi ser nå ingen andre muligheter enn at retten må vurdere saken, sier Søfteland.

Ikke mot trafikklyssystemet

Han understreker at aktørene ikke er motstandere av trafikklyssystemet, og sier at uenigheten handler om det faglige grunnlaget som ligger til grunn for reduksjonen.

– Å redusere produksjonen av landets nest viktigste eksportvare med 6 prosent, får store konsekvenser for lokalsamfunn, underleverandører og kommunenes skatteinntekter. Når et så inngripende tiltak mot næringen gjennomføres, må vi kunne forvente at de faglige og juridiske vurderingene som ligger bak er bunnsolide. Det er ikke tilfellet i denne saken, og vi bringer derfor nå saken til rettssystemet, sier Even Søfteland.