Ensomhet er både vondt og vanskelig for mange. Og selv om det ikke er en frivillig organisasjon hun driver, ønsker vi å gi et av de 24 julehjertene til Ynskje Kaldheim.

For selv om Ynskje fikk avslag fra Helsedirektoratet på videre midler til å drifte tiltaket «Sammen mot ensomheten» på Snurrevarden Gård i Karmøy, har hun selv jobbet for å skaffe midler til å fortsette tilbudet, selv uten hjelp fra Helsedirektoratet.

Og bare hør på de rørende begrunnelser fra dem som har nominert henne;

– Dette tilbudet har endret vår hverdag betraktelig, forteller en av dem som har nominert Ynskje til vår adventskalender.

– Hun er en dame med utrolig mye omsorg og medfølelse og omtanke for andre. Ynskje får deg til å føle deg sett og hørt. Takket være henne har jeg fått en ny hverdag, en ny selvtillit, en ny tro på meg selv, min verdi og hva jeg selv kan oppnå, skrives det videre.

Måten Ynskje møter og snakker med mennesker på, er en gave, blir det sagt. Og i tillegg til menneskene som Ynskje viser ekstra omsorg for, har hun også et stort hjerte for dyrene på gården.

– Hun har hjerterom for alle, er ei som virkelig har hjulpet mange, spesielt i prosjektet sammen i ensomheten. Noe som igjen bidrar til at mennesker har en bedre hverdag, samt det samfunnsøkonomiske aspektet av dette. Hun gjør virkelig alt for de rundt seg, skriver en av flere som ønsker å gi Ynskje Kaldheim litt ekstra oppmerksomhet denne adventstiden.

24 hjerter for frivilligheten

2022 er Frivillighetens år, et helt år der Norges viktigste lagarbeid skal feires. I november ba vi om hjelp fra dere til å finne disse lagspillerne, de som fyller definisjonen av en ildsjel ved å delta entusiastisk og som gjør en uegennyttig innsats, for en bestemt sak eller i en forening.

Over 140 mennesker kom med sine innspill og forslag til hvem som fortjener litt ekstra julelys på seg.

I løpet av 24 desemberdager løfter vi fram noen av disse, henger opp ett og ett julehjerte i vinduene våre og skrive litt om de fine folkene som er med på å gjøre livet og dagene litt bedre for alle oss andre.