– 600 millioner ekstra til norske sjøfolk

Det foreslåtte kuttet i nettolønnsordningen ble fjernet, og 330 millioner kroner lagt på. Maritimt Forum er godt fornøyd med endringene i statsbudsjettet.