KARMØY: På Austre Karmøyveg, forbi låven til Nils Stava, er det 80-sone. Noen kilometer lenger inn kommer man til et gårdstun med en låve tett til veien, kun advart av et skilt hundre meter fra løa.

– Noen biler kjører nesten over tærne mine. Jeg har stoppet noen biler og sagt ifra om at det er et gårdstun. Det er 80 sier de, og bryr seg ikke, forteller sauebonde Nils Stava.

Stava har selv sett på reglene rundt fart og gårdstun.

– Jeg har sett på reglene rundt gårdstun selv, og det står ingenting om fartsgrenser. Det står derimot at du skal kjøre så sent at du kan stoppe for alt. Da er det gangfart som gjelder, sier Stava.

Autovernet farget med lakk

– Selv har jeg alltid likt fart og biler. Jeg kan kjøre fort, men aldri rett opp i folk, sier Stava.

Sauebonden forteller at han har ringt politiet og gitt beskjed om at det kjøres altfor fort på veien. Han har sauer på begge sider av veien, som gjerne vil krysse veien til de andre dyra.

Toppen på kransekaken var når det ble etablert et autovern på veien, rett ved løa.

– Det har blitt til en sluse. Når de som kommer fort sørfra møter kan de møte noen som kommer fra en bakketopp nordfra, da smeller det. Det gjorde det tidligere i juli, da jeg var på sjøen, forteller Stava.

– Har det vært flere hendelser?

– Jeg finner bildeler langs autovernet hele tiden. Autovernet er farget med lakken til biler som har vært borti, sier han.

Ungdommer kjører fort

– Hvordan hadde det blitt om du kunne bestemme?

– Jeg er ikke for å dytte mer regler på folk, men jeg er jæklig for å bruke sunn fornuft, sier han.

Han forteller at han kjenner igjen bilene som kjører forbi, og hvem som kjører fort.

– Dessverre er det mye ungdommer. Det ville vært synd om liv skulle gått tapt her, syntes Stava.

– Det ble enda verre for noen år siden da Karmøy kommune fikk bompenger, og det ikke kom hit på den østre siden. Da tredoblet trafikken seg over natten.

Vil ikke sende barna ut langs veien

Opp i veien fra Nils Stava bor Marianne Lothe Aarsand og hennes familie på fem. Da de kjøpte huset i 2020 fikk hun beskjed om å ikke sende ungene ut på veien.

– Jeg synes at noen kjører greit, mens andre bare raser forbi. Ungene får ikke dra ut å sykle langs veien her, da kjører vi heller til Skudenes og sykler, forteller Aarsand.

Hun legger til at det heldigvis ikke går så mye tungtrafikk forbi, men når lastebilene først dukker opp, er det så smalt at det sier stopp i trafikken.

– Du har et skilt hvor det står at man kommer et gårdstun, men det er ikke så tydelig for folk hva det betyr. Det er ikke alle som bryr seg om det. Det kunne godt bli satt opp et 40- eller 50 skilt, sier hun.


Hun forteller at det kun er hun i området som har barn. De vil hun ikke sende ned på veien.

– De eldste går av og til tur ned til skogen, men da er vi obs og går bare litt langs veien før vi går på sauejordet. Jeg tør ikke å sende de ned på sykkel, forteller hun og legger til at de holder på med å bygge sykkelløype på tomten selv.

Om Aarsand fikk bestemme ville hun satt fartsgrensen til 40 eller 50.

Det er vel ofte det som er normalt gjennom boligfelt. 50 tenker jeg er fornuftig. Veien er på det smaleste her, før det løsner opp etter hvert, sier hun.

Forklarer hvorfor det er 80-sone

– Hvorfor er fartsgrensen satt til 80 gjennom gårdstunet?

Fartsgrense 80 km/t er en generell fartsgrense som brukes utenfor tettbygd strøk der særskilt fartsgrense ikke er innført.

Det svarer Kjersti Norland Vistnes på mail. Hun jobber med forvaltning i Rogaland Fylkeskommunes samferdselsavdeling.

Videre skriver hun at særskilt fartsgrense 60 km/t brukes i hovedsak på veier med et høyt antall avkjørsler og kryss, samt mye aktivitet langs vegen og bebyggelse.

– Fartsgrensen 60 km/t er beregnet på veier der veiens geometri gjerne kan oppleves som god for trafikanten, men antall avkjørsler og kryss på strekningen tilsier at man bør holde et lavere fartsnivå.

– Trafikanter skal kjøre etter veiforholdene

Hun skriver videre at fartsgrensene forutsetter at trafikanter avpasser farten etter veiens geometri og lokale steds- og værforhold, jf. aktsomhetskravet i vegtrafikkloven § 3.

– Trafikanter skal kjøre etter veiforholdene og være oppmerksomme på endringer som skiltes. En fartsgrense på 80 km/t betyr ikke at man skal holde denne farten langs hele strekningen, sier hun.

– Hvorfor er det satt opp autovern langs veien før gårdstunet?

– Rekkverk blir brukt for å skjerme bilister fra påkjørselsfarlige sidehindre og terrengforskjeller langs vei. Rekkverket langs Austre Karmøyveg er oppført en tid før Rogaland fylkeskommune overtok ansvaret for veien.

– Vi har mottatt henvendelse knyttet til behovet for rekkverk på denne strekningen, og dette vil bli vurdert og besvart i løpet av saksbehandlingen, sier hun.