I Stortingsmeldingen «Leve hele livet» sies det at «Leve hele livet er en reform for aktivitet, deltakelse og sosialt fellesskap.» Det handler bl a om å redusere ensomhet.

Mange er klar over de helsebringende effektene av aktivitet, men isolasjon, ensomhet og mangel på invitasjoner fører i mange tilfeller til passivitet. Ved å delta blir den enkeltes deltakelse lagt merke til, og kan virke motiverende for mange.

Massevis av forskning har vist at fysisk aktiviteter svært viktig for helsa, og helsemyndighetene i mange land anbefaler minst 150 ukentlige minutter med moderat fysisk aktivitet. Likevel er det mange av oss som sliter med å fylle denne minstekvoten

Regelmessig fysisk aktive opprettholdergod livskvalitet og forebygger en rekke ulike sykdommer og helseplager, dette er allment kjent, men er særlig bra for eldre som derfor ikke må bli inaktiv og stillesittende

Eksperter anbefaler moderat trening, effekten av hard trening er fortsatt omdiskutert. Å holde muskler og hjerne i aktivitet vil i mange tilfeller gjøre det lettere å greie seg sjøl bedre når en blir eldre. I følge (www.helsenorge.no/trening-og-fysiskaktivitet/) er det ikke nødvendig å trene hardt for å få bedre helse. Små grep i hverdagen kan ha stor betydning. Det er ikke nødvendig å springe livet av seg i treningsstudio eller ute.

Eksperter anbefaler folk med en inaktiv livsstil å begynne med mer bevegelse – sykling, gåturer, hagearbeid, men uten å overanstrenge seg.

Trening flytter hvite blodceller og fjerner stress. Trening styrker ifølge studier blodomløpet og flytter de hvite blodcellene bedre rundt i kroppen. Hvite blodceller sørger for å blåse til angrep mot for eksempel viruspartikler i kroppen. Omvendt gjør inaktivitet de hvite blodcellene stillestående, og har dermed den motsatte effekten. Trening reduserer også stresshormoner som kortisol i kroppen, noe som kan svekke immunforsvaret.

Mosjon kan forebygge og hjelpe mot stress, sosialt samvær hjelper mot stress også nok søvn, hvile og små pauser i løpet av dagen. Å være ute i naturen kan senke kortisolnivået i kroppen.

Jeg har vært medlem i LHL Haugesund i åtte år og har benyttet meg av deres treningsprogram og aktiviteter som har vært veldig bra for meg både på treningstimer og med turgruppa. Her har jeg truffet mange kjekke folk å trene sammen med, men det sosiale felleskap har og betydd mye. LHL er tidligere Landsforeningen for hjerte- lungesyke. LHL er en medlemsbasert, ideell og helhetlig helseorganisasjon.

Bli med da vel .

Erik Fylkesnes, pensjonert sjømann, 91 år, Haugesund