Viser til Petter Losnegårds positive og fremtidsrettede forslag til nytt og moderne kultur- hotell- og konferansesenter i Haugesund i avisen 14.3. Jeg var inne på det samme i forbindelse med innspill til kommunens planprogram for Flotmyrutbyggingen i starten av 2018.

Et kombinert konferanse/kultur/konsert/kino)/hotell/restaurant/messesenter og evt kommuneadministrasjon mm kan også plasseres på sørsiden av det nye Folkebadet hvor en vil stå litt friere med henhold til arkitektur og kvadratmeter etc. Dette vil gi bedre utnyttelsesgrad av felles parkeringsplasser mm.

En liten (kultur)park på sørsiden/fronten kan evt. ledes opp mot ny bro/overgang til parken på vestsiden av Karmsundsgata, bibliotekparken og trappene bak Vår Frelsers kirke med kort avstand til sentrum. Mange med meg ønsker sikkert en estetisk bygning (ikke betongkloss) på vakkert beplantet område.

Randi W. Holgersen

Haugesund