RETTSSAKER: Høyesteretts ankeutvalg besluttet 12. januar at advokatfirmaets anke over Borgarting lagmannsretts dom fra 17. september 2020 ikke tillates fremmet, opplyser Polaris Media i en epost til NTB.

– Vi er glade for at dommen endelig er rettskraftig. Det er konstatert at det er grunnlag for ansvar, ved at advokaten ikke har oppfylt sine forpliktelser overfor oss som klient. Både tingrett og lagmannsrett har kommet til at bistanden vi fikk, ikke tilfredsstiller de forventningene man skal kunne ha når man henvender seg til advokat, sier konsernsjef Per Axel Koch.

Bakgrunnen for søksmålet er rådene advokat Trond Vernegg fra advokatfirmaet Arntzen de Besche ga Polaris Media i forbindelse med salg av aksjer i Finn.no tilbake i 2015.

De var hyret inn som rådgivere for å hjelpe Polaris Media med å selge 0,13 prosent av aksjene i Finn.no til Schibsted.