Avisen har fått tilgang til reiseregningene Ap-politikeren har levert fra hun begynte på Stortinget i 2013 og fram til 2016, da Stortinget byttet reiseregningssystem. Gjennomgåelsen avdekker at hennes praksis med å rette ureglementerte reisekrav til Stortinget har hatt større omfang og pågått over lengre tid enn tidligere kjent, ifølge Aftenposten.

Avisen har funnet totalt 30 tilfeller der stortingsrepresentanten enten har levert falske reiseregninger, fått utbetalt diett/kjøregodtgjørelse hun ikke har hatt krav på eller krevd dekket utgifter som fremstår som private. I tillegg skal hun ved minst 16 anledninger ha krevd utbetalt for mye kjøregodtgjørelse ved å oppgi for lange avstander. De aktuelle reiseregningene utgjør et totalbeløp på rundt 100.000 kroner.

Liadal beklager

Liadal sier til Aftenposten at hun ikke vil kommentere Aftenpostens funn på grunn av politietterforskningen etter til Aftenpostens avsløringer i april.

«Siden saken er under politietterforskning, er det ikke mye jeg kan si. Men jeg ønsker igjen å uttrykke min sterke beklagelse for at jeg har ført feil i reiseregninger og at det dermed er utbetalt for mye», sier hun.

Liadal ble i april politianmeldt av Stortinget, og har etter det fortsatt sitt arbeid som stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet på vanlig måte.

Les også: Sa hun hadde alltid trodd det var 600 km til Oslo. Nytt materiale viser en annen historie.

Les også: Nå vil politiet avhøre Liadal

Trakk seg fra Ap-verv

I april, etter Aftenpostens første avsløring, trakk Liadal seg fra flere verv i Arbeiderpartiet.

– Det er viktig for meg at feil rettes opp og at alle fakta kommer på bordet. Derfor har jeg kommet til at det er riktig at jeg trekker meg midlertidig fra mitt verv som nestleder i Rogaland Ap mens denne saken pågår, skrev hun på Facebook onsdag 10. april.

Hun trakk seg også midlertidig fra sitt verv i Arbeiderpartiets landsstyre.