Tall fra Statens vegvesen viser at hun fra 2009 til 2015 tok teoriprøven 49 ganger. Bare i 2009 møtte hun opp på trafikkstasjonene 19 ganger for å avlegge prøven. Hun strøk alle gangene.

Motivet var ifølge Agder lagmannsrett å samle inn svaralternativer som ektemannen skulle benytte til å hjelpe svært mange innvandrere med å avlegge teoriprøven, selv om flere av disse ikke engang kunne godt nok norsk til å forstå spørsmålene.

Saken ble omtalt av nettstedet Motor før helgen.

– Nektet for omfanget

I Larvik tingrett ble kvinnen og mannen i 2018 dømt til henholdsvis ni og ti måneders fengsel for jukset, som ble utført ved hjelp av spesialsydde skjortelommer og mobilkamera. Ytterligere 18 personer ble funnet skyldige i å ha jukset til teoriprøven, mens tre ble frifunnet.

Kvinnen nektet både i tingretten og i Agder lagmannsrett for å ha medvirket til svindelen i det omfanget hun var tiltalt for, men lagmannsretten skriver i sin dom at det er «bevist utover rimelig tvil at hun har vært aktiv deltaker i mannens virksomhet».

Lagmannsretten mener at sju måneders fengsel er passende, hvorav fire måneder gjøres betinget med en prøvetid på to år. Dette er noe mildere enn i tingretten, der hun ble dømt til fengsel i ni måneder, hvorav fem betinget.

Flere anket

Ektemannens dom fra tingretten på ti måneder, samt inndragning av 250.000 kroner, er rettskraftig ettersom han ikke anket.

Seks av dem som ble dømt i saken, anket tingrettsdommen videre til lagmannsretten, men bare tre av disse, inkludert den 40 år gamle kvinnen, fikk ankene henvist til behandling. I Agder lagmannsrett ble en 37-åring dømt til 30 dagers fengsel for prøvejuks, mens en 24-åring ble frifunnet for det samme.

(©NTB)