Aibel fikk 46 millioner i avslag på Risøy

Både Umoe og Aibel anket Haugaland tingretts avgjørelse om at Aibel skulle betale Umoe 314 millioner kroner for industrieiendommen på Risøy.