Aibel tildelt kontrakter for elektrifisering av Sleipner og Gina Krog

Av

Equinor elektrifiserer Gina Krog-feltet og deler av Sleipner-feltet. Investeringene er på nær 1,5 milliarder kroner. Aibel har i prosjektet blitt tildelt kontrakter med totalverdi på ca. 600 millioner kroner. Det vil sysselsette totalt 230 ansatte over en toårsperiode.