Åkrafjorden hentar seg inn igjen: 40 prosent færre kundar, men 10 prosent større omsetning

Leiaren på Åkrafjordtunet, John Karsten Hustveit, har gjort ei interessant oppdaging: Tala på kundar har gått markert ned. Men dei norske kundane som kjem, handlar mykje meir enn dei utanlandske gjestene som no er utestengde.