Se til Sirdal.

De siste ukers høye kraftpriser gjør at mange innbyggere nå gruer seg til neste strømregning. Haugesund kommune må følge eksempelet til Sirdal kommune og betale det de mottar av aksjeutbytte fra Haugaland Kraft til byens innbyggere.

Det er helt meningsløst at vår strøm, som i all hovedsak kommer fra vannkraft, skal betales med tre-fire kroner kilowatten. Første del av Etneanlegget sto klart i 1920 og våre forfedre (og mødre) betalte den gang dyrt for det fremskrittet den elektriske strømmen innebar. Haugesund Elektrisitetsverk, senere Haugesund Energiverk, gikk i 1998 sammen med Karmsund Kraftlag og dannet Haugaland Kraft. I 2015 ble all kraftproduksjon som Haugaland Kraft eide, inkludert Etneanleggene, solgt til Sunnhordland Kraftlag. Som oppgjør for salget fikk Haugaland Kraft 60 prosent av aksjene i Sunnhordland Kraftlag (SKL). Haugaland Kraft kommer til å motta enorme inntekter i form av aksjeutbytte fra SKL.

Mesteparten av dette aksjeutbyttet bør etter min mening betales til innbyggerne. Hvilken modell vi skal velge, hvor stort beløp, kan diskuteres, men det som Sirdal kommune har valgt er et eksempel til etterfølgelse.

Staten må også på banen og betale innbyggerne tilbake deler av de ekstraordinære inntektene som nå tas inn gjennom både strømavgift og moms. Det store problemet til den norske stat i dag er at den mottar så enormt mye inntekter fra olje- og gassnæringen pluss kraftbransjen, at pengebingen er i ferd med å renne over.

I stedet for å bruke de økte inntektene på å kjøpe enda flere aksjer i Coca Cola og handlegater i London, må pengene komme folket til gode.

De høye kraftprisene vi nå opplever skyldes i stor grad politiske grep som er gjort flere år tilbake. Resultatet av denne feilslåtte politikken rammer alle.

Fra sentralt politisk kommer det signaler om at det arbeides med å finne løsninger for de med svakest økonomi. Med en kraftpris på tre-fire kroner kilowatten er det ikke lenger snakk om bare en marginal gruppe rammes. De høye strømprisene svir selv for de med ”normale” inntekter.

Det må ikke bli slik at store deler av det norske folk skal føle at de må gå tiggergangen til offentlige etater for å kunne holde varmen gjennom vinteren. Hvis den nye regjeringen mener alvor med at ”nå er det vanlige folks tur”, må den snart våkne opp og ta grep.