For første gang viser resultatet av den helt ferske Olweus-undersøkelsen på Haraldsvang skole 0,0 prosent.