Gå til sidens hovedinnhold

All grunn til å være skuffet: Regjeringen bryter sine internasjonale forpliktelser

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kjære Helen Vatland Olsen, vi er helt enige med deg; - Konsekvensen av de nye reglene for karantenehotell er alvorlige og får store konsekvenser for sjøfolk og deres familier.

Norge er en stor sjøfartsnasjon. Derfor var norske myndigheter, i tråd med FNs generalforsamling, tidlig ute med å definere sjøfolk som samfunnskritisk personell. Vi deler derfor både skuffelse og frustrasjon over at regjeringen valgte å stramme inn og forlenge innreisebestemmelsene og stille krav om hotellkarantene for sjøfolk som kommer hjem fra land utenfor EU/EØS-området. Vi mener de nye reglene bryter med de internasjonale forpliktelsene Norge har undertegnet og med de internasjonale protokollene som sikrer trygge og smittefrie mannskapsbytter.

Både sjøfolk og offshorearbeidere er allerede underlagt strenge karantene- og testregimer. I tillegg tvinges nå sjøfolk og offshorearbeidere over på offentlige karantenehotell. Det er ingen grunn til å tro at smittevernet blir bedre ivaretatt på denne måten.

Pandemien har vist oss hvor avhengige vi er av sjøfolkenes innsats. Helt siden starten av pandemien har sjøfolk i internasjonal fart blitt utsatt for en urimelig stor belastning som følge av sterke begrensninger i mulighetene til å gjennomføre nødvendige mannskapsskifter. Den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO har slått fast at svært mange land har brutt konvensjonen for sjøfolks arbeids- og levevilkår ved å ikke legge til rette for mannskapsbytter. I tillegg får de nå, som du beskriver, hjemmeperiodene kortet ned og begrenset av stadige karantener borte fra familien. Belastningen er stor – og frustrasjonen øker når man opplever reglene som uhensiktsmessige og uforholdsmessig inngripende.

Ingen andre land i Europa, har så vidt vi kjenner til, innført slike begrensninger for sjøfolk. Resultatet er økt slitasje på mannskapene og deres familier noe som fører til økt sykefravær og i ytterste konsekvens at sjøfolk slutter i arbeidet.

Vi i Rederiforbundet og sjømannsorganisasjonene har dette aller øverst på våre agendaer. Vi har fått gjennomslag i deler av våre krav om lemping av regelverket. Dessverre har vi ikke fått til endring i kravet om karantenehotell for sjøfolk som kommer hjem fra oppdrag utenfor EØS/Schengen.

Derfor er din stemme i dette så viktig. Vi håper regjeringen også lytter til din frustrasjon og fortvilelse!


Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund

Kommentarer til denne saken