Alt klart for storutbygging – kjøper ny kjempekran

Karmsund Havn vokser videre. Havna har snart Norges to største mobile kraner.