Kjære. Vi må snakke sammen. Om oss.

Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

helgFor all del. Vi snakkes jo stadig vekk. Men ofte går det én vei. Herfra prates det i en evig strøm, og så følger du med. Noen ganger oppslukt, grepet og engasjert.

Andre ganger med et halvt øre. Likegyldig registrerende. Noen ganger går det inn det ene øret, og ut det andre.

Jeg skjønner det. Vi prater om mye rart. Av og til bruker vi mye tid på ting du ikke er interessert i, fordi vi synes det er viktig eller gøy. Andre ganger glemmer vi bort eller har ikke tid til det du er opptatt av. Da hender det du slenger av gårde noen kraftige gloser.

Noen ganger får vi beskjed direkte, men ofte går du rett på Facebook og forteller alle for en dust vi er. Da blir vi lei oss, men jeg forstår at det skjer, og det er greit.

Vi er Haugesunds Avis. Du er leser og eller abonnent.

Mottaker av vår omfattende strøm av tekst, bilder og lyd om hva som skjer i regionen vår. Noen av dere hører vi en del fra.

Ris og ros. Det er bra.

Jeg setter stor pris på leserne som gir litt gjennomtenkt kjeft når vi har fortjent det, og følger opp med ros og positive tilbakemeldinger når vi gjør gode ting.

Da får både ris og ros ekstra tyngde.

Likevel hører vi lite fra de fleste av våre nesten 70.000 daglige lesere. Derfor spør vi av og til. Tidligere i år svarte 1.018 av dere på en rekke spørsmål fra oss, i en undersøkelse TNS Gallup gjorde på våre vegne.

Undersøkelsen kalles Afakta og gir oss semi-årlige vink om hva dere synes om Haugesunds Avis – og om hvordan dere bruker medier. Mange av dere brukte tid på disse spørsmålene, derfor bør dere få en tilbakemelding om hva vi svarene forteller oss.

Haugesunds Avis er i særklasse viktigste kilde til lokale nyheter på Haugalandet, men siden denne undersøkelsen er gjort blant dem som har et kundeforhold til oss, skal vi ikke fordype oss i det, men heller se på hvilke andre medier dere har som viktige kilder til lokale nyheter. NRK Rogaland, TV Haugaland og Karmøynytt er de som følger tettest, i den rekkefølgen.

Så kommer det som mediene spekulerer mye på: Facebook.

25 prosent av dere ser Facebook som en av de viktigste kildene til lokale nyheter. Vi dykket litt videre i det.

«Nyttig informasjon om det som skjer lokalt» er den viktigste grunnen til at folk synes Facebook er en god kilde til lokale nyheter (64 prosent).

Årsak nummer to er at det dukker opp saker fra avisen i nyhetsstrømmen og at folk dermed føler seg oppdatert (53 prosent).

Samtidig er det anslått at Facebook, med fire–fem ansatte i Norge, og små skattekostnader, kommer til å dra inn rundt 1,5 milliarder kroner i reklameomsetning i år. Mye av dette er penger som tidligere ble brukt til å finansiere journalistikk.

Slike endringer i annonsemarkedet er grunnen til at abonnentene blir viktigere og viktigere for norske aviser.

Alt tyder på at annonser alene ikke er nok til å finansiere lokaljournalistikk – også lokalt.

Hovedgrunnen for at folk abonnerer på Haugesunds Avis, er at det er viktig for dem å være oppdatert på hva som skjer lokalt.

Det er bra. Det er der våre største ambisjoner ligger.

Folk ser også at det er viktig at det finnes at en skikkelig lokal-avis. Lesingen er en god vane, og leserne får vite hva som skal skje framover. Gode grunner.

Av dem som har abonnert, har 70 prosent vært med oss i over 20 år. De er glad i avisen og hjemstedet sitt.

81 prosent føler seg sterkt knyttet til kommunen de bor i. Det kjenner vi igjen fra debatten og avstemminger om kommunesammenslåinger.

76 prosent av dem som har svart, leser avisa vår på papir fem eller seks dager i uka. Det er et stabilt og godt forhold.

20 prosent leser e-avisa vår like ofte.

39 prosent av abonnentene leser h-avis.no på datamaskin minst seks dager i uka. For mobil eller leserbrett er prosenten 37.

Dette viser at papiravisa vår står sterkt, selv om vi så langt i år har en abonnementsvekst takket være nye digitale abonnement.

64 prosent ville valgt papiravisa om de bare kunne velge én plattform. Papiravisa scorer høyest i aller aldersgrupper, unntatt 18–29 år. (De foretrekker e-avisa, men her er svargruppen liten.)

De fleste abonnentene våre følger oss trofast og engasjert. Undersøkelsen forteller oss samtidig at noen av abonnentene vurderer å si opp avisa.

Seks prosent sier det er svært lite sannsynlig at de er abonnenter om ett år. Det synes vi er leit, og noe vi ser nærmere på.

Hva skiller de usikre og de sikre abonnentene?

Noe går på vårt innhold. Det kan vi jobbe med. Samtidig svarer bare 36 prosent av de usikre abonnentene at det er viktig for dem å være oppdatert på hva som har skjedd lokalt.

For de mer stabile abonnentene er prosenten her dobbelt så høy. Blant dem som vurdere å si opp avisa, svarer bare 21 prosent at det er viktig å være oppdatert lokalt for å kunne diskutere og mene noe om lokale forhold.

Der kan vi ha en demokratisk utfordring.

Så, hva med hva vi leverer? Folk er ganske fornøyde.

Kvinner er mer fornøyde enn menn. Og så må vi jobbe mer for å sørge for at abonnentene opplever at de får verdi for pengene.

22 prosent er misfornøyde med mengden lokale nyheter fra egen kommune. Dette er tydeligst i kommunene lengst unna Haugesund. Det har jeg forståelse for.

Som de fleste medier har Haugesunds Avis måttet nedbemanne de siste årene, og det har gått mest utover utkantene av området vårt. Her rekker vi ikke over alt som bør dekkes.

Vi skal prøve å bli bedre, men trenger hjelp.

Er det skriveføre personer som kan tenke seg å lage noe journalistikk fra sitt område, ta kontakt med meg.

Ellers er 15 prosent misfornøyd med stoff og nyheter fra lokalt kulturliv. Her kan det nok også være geografiske utfordringer, men vi jobber dessuten med hvilken type stoff vi lager innenfor dette feltet.

Vi har flinke folk på saken.

Videre ser vi at folk oppfatter oss som veldig troverdige, og at vi er gode til å informere om arrangementer som kommer. Det er viktig for folk. Så er det 20 prosent som mener vi må være kjappere ute med informasjon når noe skjer.

16 prosent av de spurte mener vi ikke belyser saker fra flere sider, og 13 prosent mener vi ikke retter søkelyset mot kritikkverdige forhold.

Dette er to viktige aspekter ved oppdraget vårt vi er glade de fleste synes vi utfører godt, men her kan vi også bli bedre.

Det er et omfattende ansvar å drive en stor lokalavis. Vi har en viktig posisjon og rolle å forvalte. Vi skal være med å bygge regionen og samfunnene.

I de åpne svarene i undersøkelsen får vi mange innspill om dette. Vi ser på alle, tar de med oss og lærer. Jeg skulle gjerne ha svart alle direkte, men svarene er anonyme.

Noen svar er ekstra hyggelige:

«Avisen forteller meg hva som foregår på Haugalandet. Avisen forteller om urettferdighet mot vanlige folk. Av og til hjelper det. Avisen tar opp forholdet oss mennesker imellom, det gir ettertanke. Avisen har lørdagskos om Sofus, annonser, dikt og en temaside for diskusjoner. Mye spennende her. Tegneseriesiden blir alltid lest. Av og til klipper jeg ut en stripe og henger den på kjøleskapet. Jeg liker å lese artiklene om næringslivet på Haugalandet. Hver morgen blir bedre med Haugesunds Avis og en kaffekopp.»

Enkelte lesere har vært bekymret for eierskapet vårt. Der har det skjedd en stor forandring de siste månedene. Etter at den ideelle Sparebankstiftelsen DNB kjøpte Amedia, som eier Haugesunds Avis, er vi nå en del av en selveiende stiftelse som ikke har annet mål enn å sørge for at det er gode, uavhengige og samfunnsbyggende aviser rundt om i landet.

Vi konsentrerer oss vår lille, store del. Det er det vi brenner for, alle vi som jobber her.

I undersøkelsen svarer 64 prosent at de er glad i Haugesunds Avis. Vi er glade i dere også.

Jeg tror vi har en fin framtid sammen.

Artikkeltags