Det skriver VG, om rapporten «Time for Change» som lanseres onsdag.

Rapporten omhandler voldtekt i Norge, Sverige Danmark og Finland. 14 kvinner er dybdeintervjuet om voldtekt og deres møte med politiet. I tillegg er representanter fra påtalemyndigheten, politiet, politidirektoratet, bistandsadvokater, forsvarsadvokater og forskere intervjuet.

– Et av de mest alvorlige funnene er at det nærmest er straffrihet for voldtekt i Norge i dag. Når vi vet omfanget av voldtekt, hvor det uten tvil er store mørketall, og ser på hvor vanskelig det er å dømmes for en voldtekt er det tydelig at rettssystemet vårt ikke fungerer optimalt, sier generalsekretær i Amnesty John Peder Egenæs til VG.

Rapporten viser at tallene for voldtektsanmeldelser i samtlige av de nordiske landene har økt, men det samme er ikke tilfelle for antall dommer. I tillegg peker rapporten på at det er flere myter og fordommer om voldtekt i rettssystemet.

Kvinnene har også fortalt om hvilken påvirkning voldtekten har hatt på liv og helse.

Egenæs sier til VG at kvinnene ofte uoppfordret har fortalt om blant annet depresjoner, angstreaksjoner, institusjonsinnleggelser og diagnostisert posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD).

Han mener helsemyndighetene må erkjenne at voldtekt er et folkeproblem.