Anbefaler å si ja til 210 nye boliger. Butikken er fjernet

Utviklingen av Hemmingstad fortsetter. Denne høsten går det mot vedtak av planen om 210 nye boliger. Ny butikk blir det imidlertid ikke.