Anker frifinnelse etter 2 i promille

Bileieren som lot en landsmann få prøvekjøre varebilen han skulle selge, til tross for at han hadde over 2 i promille, risikerer likevel straff. Påtalemyndigheten har anket frifinnelsen.