Anker ikke frifinnelsen av politiadvokaten

Riksadvokaten godtar dommen mot politiadvokaten i Haugesund som ble tiltalt for brudd på sin tjenesteplikt. Han er dermed endelig frifunnet i saken.