KARMØY: – Det vil gå lang tid før kommunen eventuelt kan få fatt i arealene de har vedtatt skal eksproprieres til Fjord Motorpark.

Det sier advokat Endre Skjørestad, som representerer grunneierne. De vil gå rettens vei med ekspropriasjonsvedtaket i Fjord Motorpark-saken, og mener reguleringsplanen er ugyldig.

– Kommunen har brukt forskjellige betegnelser på denne planen. Det viser seg at planen nok ikke fyller vilkårene til en såkalt forenklet plan, og det er en avgjørelse i Miljøverndepartementet i en tilsvarende klagesak fra noen år tilbake som vi er blitt gjort oppmerksomme på. Der gir departementet klart uttrykk for at planen ikke er gyldig. Men dette er et sammensatt rettslig spørsmål, og det vil nok til syvende og sist være domstolene som må avgjøre dette når vi kommer så langt, sier Skjørestad til Radio 102.

 

Tar ett skritt om gangen

Påstandene om ugyldighet er litt for komplisert til at Skjørestad vil forhåndsprosedere på radio.

– Nå skal jeg ha et møte med samtlige grunneiere i nær framtid. De jeg allerede har vært i kontakt med ønsker i første omgang at dette vedtaket i kommunestyret blir påklaget, så det blir jo en ny behandling i kommunestyret. Eventuelt går saken videre til Fylkesmannen. Nå får vi ta ett skritt om gangen. Det er langt fram før kommunen eventuelt kan få tilgang til disse arealene, sier advokaten.

Styreleder Andre Kidess i Fjord Motorpark uttalte til Radio 102 tirsdag at han ønsker å gå i dialog med grunneierne for å komme fram til en løsning. Skjørestad er usikker på hva som kan legges i det.

– Det er grunneierne som avgjør det, men det blir litt hult dette med dialog. Enten så tar du eiendom fra noen, eller så gjør du det ikke. Her har de lagt opp til at de skal ta med tvang. Hva som da er igjen av dialogen står litt uklart for meg.

Står ikke på penger

– Er det penger det står på? Altså summen som grunneierne får for arealene sine?

– Sånn som jeg har oppfattet grunneierne så går dette på at man anser dette for å være en fullstendig feil plassering av en motorsportarena, som vil føre til ulempe for bygda og bebyggelsen rundt. Grunneierne opplever dette som et overgrep, sier Skjørestad.

Når han skal i møte med grunneierne han representerer er foreløpig ikke avklart.