ANLEGG: «Haraldshallen har vært idrettssenteret i Haugesund gjennom 50 år. Idrettsparken har blitt utviklet rundt dette bygget».

Slik begynner leder Rolf Børseth i Haugesund idrettsråd et åpent brev som han har sendt til flere politikere.

«Haraldshallen med svømmehall og idrettshall skal nå rives. Svømmehallen skal flyttes til Flotmyr. Det er også vedtatt at Haraldsvang skole skal bygges ny eller rehabiliteres. Idrettsrådet har en visjon om at ny Haraldshall med ny Haraldsvang skole skal bli det nye hjertet i idrettsparken. Da må alle idrettene med», skriver Børseth i brevet som Haugesunds Avis også har fått tilgang til.

 

- Start planleggingen nå

Lederen i idrettsrådet foreslår å bygge svømmehallen på Flotmyr først. Så rives hele Haraldshallen for å gi plass til ny og integrert hall og skole.

«Når vi leser politikernes forslag til budsjett og økonomiplan får vi ikke dette til å gå opp. Det legges nå opp til masseutskifting på Flotmyr i 2019 og byggestart for ny svømmehall i 2020 med ferdigstillelse i 2022. Samtidig legges det opp til bygging/rehabilitering av Haraldsvang skole senhøstes 2019 med ferdigstillelse i 2022», heter det fra Børseth.

Dette medfører bygging av svømmehall og ny skole samtidig, ifølge Børseth. Derfor lurer han på hva politikerne tenker:

  • «Har dere bestemt dere for å bygge ut og rehabilitere Haraldsvang skole der den står i dag før dere får inn tankene fra arkitektstudentene?
  • Har dere skrinlagt ideen om samlokalisering av ny Haraldshall og ny Haraldsvang skole?
  • Tenker dere at svømmehallen skal rives før ny svømmehall står klar?»

Selv tenker idrettsrådet annerledes.

«Vi mener at det må sette full gass på masseutskifting av Flotmyr slik at bygging av svømmehall kan komme i gang. Ta tomta til svømmehallen først. Arbeid på resten av Flotmyr kan pågå samtidig som svømmehall bygges. Start opp detaljprosjekteringen av svømmehall nå slik at byggingen kan starte så snart masseutskiftingen er ferdig», skriver Børseth, og fortsetter:

«Start planleggingen av ny Haraldshall og ny Haraldsvang skole nå. Start rivningen av Haraldshallen så snart svømmehallen står ferdig og start byggingen av ny Haraldshall og Haraldsvang skole så snart byggegropa står klar. Da slipper vi midlertidig svømmehall og brakker for elevene ved Haraldsvang skole. Besparelsen kan brukes til å bygge et framtidsrettet og integrert anlegg der vi får en ungdomsskole som ligger midt i Norges beste idrettspark for breddeidretten!».

- Beklager om vi har vært unøyaktige

Haugesund-ordfører Arne Christian Mohn (Ap) var raskt ut med å svare på det åpne brevet fra idrettsrådet.

«Vi beklager om vi har vært unøyaktige eller om omtalen har vært forvirrende», skriver Mohn.

Han begynner med den nye svømmehallen på Flotmyr, der masseutskifting starter i 2019.

«Deretter starter umiddelbart byggingen av grunnmur. Vi antar at selve byggingen vil ta minimum 1,5 år. Siden fylket har blitt vesentlig forsinket med utredningen om plassering av ny bussterminal, så må vi ha to alternativer til plassering, men dette er i samme område», skriver Mohn.

Så var det Haraldsvang skole, der «svaret fra arkitektstudentene og deres forslag til området» blir klart i løpet av desember.

«De står fritt til om de anbefaler riving eller rehabilitering med tilbygg av skolen og evt. tilpasning til flerbrukshall», skriver han.

Ordføreren ser for seg at følgende:

«På nyåret vil vi så politisk få en sak der de beste forslagene legges fram med tanke på å utlyse til en arkitektkonkurranse. Denne antar vi vil være klar før sommeren. Deretter vil vi få en politisk sak om hvilket forslag vi bør gå for. Så vil det lages en «spec». Og denne legges ut til anbud. Dette antar vi vil være klart i løpet av høsten. Deretter kan vi starte byggingen».

Han har også svart på hva som skjer med den nye flerbrukshallen.

«Vi planlegger å ha folkebadet ferdig før riving av Haraldshallen. Svømmeopplæring er lovpålagt, så vi kan ikke stå uten et svømmeanlegg. Vi vet ikke detaljer om hvordan det skal bli på Haraldsvang/Haraldshallen, så derfor setter vi av penger parallelt til disse prosjektene. Når svømmeanlegget er ferdig, håper vi også skolen kan stå ferdig, slik at vi kan begynne byggingen av flerbrukshall», skriver Mohn, før han legger til at «ytterligere detaljering kan vi ikke gjøre nå».

«Derfor blir budsjettene lagt med fleksibilitet. Det er 2019-budsjettet som ligger fast, mens budsjettene de neste årene må justeres etter framgangen i prosjektene og den økonomiske situasjonen».

 

- Må sette seg ned og bli enige

Haugesunds Avis har vært i kontakt med lederen i idrettsrådet, som tydeligvis ikke er helt fornøyd med svarene til ordføreren.

«Politikerne bestemte i januar 2018 at ny svømmehall skulle ligge på Flotmyr. Det naturlige hadde da vært å starte forhandlinger med fylket med en gang på hvor ny bussterminal skal ligge. Vi synes det er for tynt å skylde på at fylket er forsinket med sin utredning. Vi mener at kommunen må sette seg ned med fylket nå og bli enige om endelig plassering av svømmehall og bussterminal», skriver Børseth, før han legger til følgende:

«Vi håper at politikerne vil dele vår visjon om å la ny Haraldsvang skole og ny Haraldshall bli det nye hjertet i idrettsparken. Slik det ser ut nå har de ikke bestemt seg».