POLITIKK: Daværende kulturminister Hadia Tajik (Ap) rakk akkurat å innfri énprosent-løftet til kultursektoren i det siste rødgrønne statsbudsjettet før Solberg-regjeringen tok over i 2013.

Nå har Arbeiderpartiet og Senterpartiet børstet støv av det gamle kulturløftet. I regjeringsplattformen de la fram utenfor Hurdalsjøen Hotell onsdag, er ett av punktene å «gradvis øke kulturens andel av statsbudsjettet til én prosent».

– Vi klarte det gjennom de åtte årene. Dette er et mål som ikke er tidfestet, så det må ses i sammenheng med andre viktige mål, men vi mener det er viktig å ha mål som vi strekker oss mot, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NTB.

Åpner for nytt OL?

Som lovet er de to partiene også enige om å gi full momskompensasjon til frivilligheten, i tillegg til idrett og kultur, gjennom en regelstyrt ordning.

– Når frivillige organisasjoner kjøper inn ting, så betaler de moms for det. Vi ser det ikke som noe mål at staten skal tjene penger på de innkjøpene, sa Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum da han presenterte nyheten for NTB forrige uke.

Ap og Sp har også med et punkt om at regjeringen vil «legge til rette for at Norge også i framtida skal være vertskap for store internasjonale idrettsarrangement».

Dermed er det kanskje håp om at Sp får oppfylt sin OL-drøm. Partiet vedtok på landsmøtet sitt i vår at de går inn for at Norge skal søke om å få arrangere vinter-OL i 2034.

Det kommer ikke Ap til å være noen pådriver for, har Støre tidligere sagt til Dagbladet.

Boklov, 22. juli og e-sport

Ap og Sp gir også disse løftene til kultursektoren, blant flere:

* Styrke den regionale filmsatsingen, øke produksjonsmidlene til norsk film og gjennomgå filminsentivordningen med mål om å sikre flere filmproduksjoner i Norge.

* Styrke Den kulturelle skolesekken og gjeninnføre Den kulturelle spaserstokken i statsbudsjettet.

* Legge fram en boklov som sikrer fastprissystemet.

* Støtte opp under arbeidet med Bodø som europeisk kulturhovedstad i 2024.

* Bevare de synlige sporene etter 22. juli-angrepet i Høyblokka, slik at de kan inkluderes i arbeidet til 22. juli-senteret.

* Ruste opp og bygge flere idrettsanlegg og lage en nasjonal plan for idrettsanlegg sammen med idrettsbevegelsen.

* Legge til rette for organisert e-sport i tråd med verdiene i den norske idrettsmodellen.

* Øke grunnstøtten til barne- og ungdomsorganisasjoner.