LØNNSOPPGJØRET: – Jeg vet det er en brannfakkel, men vi er nødt til å si fra. I de kommende lønnsoppgjørene må de ansatte i kommunene og Staten besinne seg og få mindre enn de ansatte i industrien, sier Eggum til VG.

Eggum peker på tall som viser at de offentlig ansatte siden 2014 har hatt større lønnsøkning enn sysselsatte i industrien. Selv om økningen er i tråd med rammene NHO og LO har blitt enige om hvert år, bryter den med frontfagsmodellen. Modellen krever at det er hva den enkelte industribedrift tåler å gi i tillegg, som må være lønnsledende i Norge, og ikke kommunene og Staten.

Budskapet ryster Nord, som påpeker at offentlig sektor er kvinnedominert. Det å kreve at sektoren skal «betale» for feil anslag på lønnsveksten i frontfaget, mener hun hemmer likelønnskampen. Hun ber Eggum rette skytset mot finansbransjen og lederlønninger.

– Det har blitt færre lavtlønte kvinnelige helsefagarbeidere og flere høytlønte kvinnelige leger. Det er altså slike strukturelle forhold som er en viktig årsak til denne statistiske lønnsveksten, og ikke spesielt høye tillegg for våre grupper, sier Nord.