Viser til brevet sendt 13. April knyttet til tre spørsmål basert på det Arne-Christian Mohn uttaler til Haugesunds Avis. Det er helt greit å svare at dere ikke ønsker å svare, men en henvendelse til kommunen via de offisielle kanalene fortjener i hvert fall et svar.

Beklager Arne-Christian Mohn (lege og ordfører i Haugesund), men du tar feil. Du tar livsfarlig feil!

I Haugesunds Avis fredag 8. April er du sitert på: "Vi må stole på fagfolkene, og det er et press på helsevesenet som gjør at de må frigjøre plass. De tar vurderingen og gir den minst farlige pasienten permisjon for å frigjøre plass."

I Statens undersøkelseskommisjon (UKOM) sin rapport om drapsmannens helsehjelp forut for drapet på min mor står det blant annet følgende: «Pasientjournalen fra varetekts surrogatet viser ikke til noen form for voldsrisikovurdering. Vi har heller ikke funnet noen vurdering av om kunne være til fare for andre uten behandling og oppfølging fra det psykiske helsevernet.»

Statsforvalteren i Viken uttaler i tilsynssaken knyttet til helsehjelpen gjerningsmannen bak Kongsbergdrapene fikk i tiden før drapene: «Det var forhold ved diagnostikk og ved vurdering av voldsrisiko som kunne vært bedre vurdert. Disse forholdene kan ha bidratt til at pasienten i en periode ikke fikk optimal helsehjelp.»

Helsetilsynet i sin rapport knyttet til helsehjelpen gjerningsmannen fikk forut for drapet på Cathrine Sand: «Ansatte manglet videre tilstrekkelig kompetanse for å vurdere og håndtere voldsrisiko, og det ble ikke gjennomført voldsrisikovurderinger i samsvar med gjeldende nasjonale råd og retningslinjer.»

Jeg har tre spørsmål til deg, Arne-Christian Mohn, og er her de 2 første:

Valen Sykehus gjorde ingen voldsrisikovurdering mens gjerningsmannen som drepte min mor var innlagt der og tungt medisinert. Gjorde Haugesund Kommune en voldsrisikovurdering da han ble kommunens ansvar og ikke lenger ønsket å ta medisiner, samt hadde fri tilgang til andre rusmidler? Ja eller nei?
2. Hvordan stiller du deg til Haugesund kommunes ansvar i perioden etter at gjerningsmannen ble skrevet ut fra Valen, og da spesielt helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3a «Kommunens ansvar for å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep»?

Jeg frykter at mangelen på åpenhet gjør at andre kommuner ikke kan lære av Haugesund kommune. Jeg ønsker ikke bare at et nytt drap av denne typen ikke kan skje i Haugesund, men også at Haugesund, med den samme rausheten som har blitt vist meg i andre aspekter også kan bidra til at lignende hendelser ikke skjer andre steder i Norge. Minst sju liv (min mor, Cathrine Sand og de fem ofrene på Kongsberg) har de siste årene gått tapt fordi det ikke er gjort voldsrisikovurderinger av de samme fagfolkene du mener vi må stole på. Rapporter som inneholder voldshistorikk og voldsrisikovurderinger er heller ikke blitt lest. Rapportene er ikke lest fordi fagpersonene ikke ønsker å være forutinntatte i sitt møte med pasienten (senere gjerningsmannen). Det er «viktigere å se etter det friske enn» å farges av all informasjon knyttet til tidligere voldshandlinger og historikk.

I magasinet Plot ble det i 2011 publisert en artikkel om «Roger-saken». Saken omhandlet et drap begått i Stavanger i 2003 der drapsmannen, Roger, var under kommunal omsorg i Haugesund. Haugesund kommune, som senere tok ansvar ved å dekke kostnadene ved et botilbud 40 mil unna, ble sitert på følgende: «Haugesund kommune har aldri hatt noen formell evaluering av oppfølgingen av Roger».

Derav følger spørsmål nummer 3, Arne-Christian Mohn.

Har dere tenkt å gjøre en formell evaluering denne gangen? Slik at man tross alt kan lære av de drapene som er begått i Haugesund. Slik at dere med rak rygg kan si hva dere trenger endret i loven for å unngå neste drap i Haugesund. Ikke bare svare at du mener det ligger et sted mellom dagens situasjon og situasjonen slik det var med Reitgjerdet.

Kan du være så snill å svare som ordfører og ikke som lege.

Artikkelen i Plot: https://detskrevneorddotcom.files.wordpress.com/2013/04/roger-saken.pdf

UKOM sin rapport: https://ukom.no/rapporter/hva-kan-vi-laere-etter-et-drap-begatt-i-psykotisk-tilstand/sammendrag