Som tidligere Steinerskole-elever gleder vi oss over at Steinerskoler i Norge informerer om og legger til rette for vaksinering mot covid-19. Dette er i samsvar med at det internasjonale forbundet av nasjonale foreninger for antropofiske leger tidlig i 2021 erklærte full støtte til vaksinering som et viktig tiltak for å bekjempe pandemien, se Anthroposophic Medicine Statement on Vaccination against SARS-CoV-2 (ivaa.info). Vi håper at dette også gjelder Steinerskolen i Haugesund.

Vi spør ikke uten grunn: En lærer ved nettopp denne skolen har i en årrekke markert seg offentlig som vaksinemotstander på et konspiratorisk grunnlag. Så vidt vi kan se, har skolen ikke tatt avstand fra hans virksomhet.

Han sprer også andre konspirasjonsteorier. Det dreier seg om alt fra påstander om at den amerikanske regjeringen selv sto bak angrepet på Twin Towers 11. september 2001 til angivelig «vitenskapelige» bevis for en sammenheng mellom covid-vaksiner og mystiske krefter bak 5G-nettet.

Læreren vi snakker om har ifølge skolens egne hjemmesider ansvar for fag med høy relevans for forståelsen av hva en pandemi dreier seg om og hvordan den kan bekjempes.

Når dette skrives, ligger alt vi viser til, åpent på vedkommendes facebookside. Vi tror det er flere enn oss som blir rystet av hva man finner der. Hen har ved flere anledninger hevdet at det er vaksinene, ikke covid-19, som er hovedårsaken til overdødelighet under pandemien.

Helt nylig gjengir læreren på sin facebookside en påstand om at vaksinene en periode i fjor tok livet av 90 000 i måneden bare i USA. Et pedagogisk forsøk på bringe hen på bedre tanker førte ikke frem – tvert imot: noen dager senere lenket læreren, med støttende omtale, til et innlegg som impliserer at det også i Norge er de vaksinerte som dør – av vaksinen. Gjennom hele pandemien har læreren dels selv skrevet, dels videresendt, en strøm av grov feilinformasjon om hva pandemien dreier seg om og hvordan den håndteres.

Vedkommende viser i all hovedsak til nettsteder som The Highwire og, her hjemme, steigan.no, velkjente arnesteder for konspirasjonsteorier. Midt i denne steinerskolelærerens univers finner vi så nettstedet og «forlaget» paradigmeskifte.nu, som vies konspirasjonsteorienes forunderlige, men også skremmende verden.

På dette siste nettstedet finner vi blant annet et langt innlegg der det hevdes at det er «grafénoksid» i mRNA-vaksiner, og det spekuleres i om den egentlige hensikten med vaksinene er å «koble mennesket til 5G-nettet» for skjult overvåking. Og slik fortsetter det. Det hele er presentert som oppfyllelsen av en av Rudolf Steiners profetier. Læreren gir innlegget sin entydige støtte.

Personen det gjelder, representerer et sørgelig, men svært alvorlig utslag av en annen pandemi enn covid-19 – utviskingen av forskjellen mellom løgn og sannhet, mellom argumentasjon og frittspinnende påstander, mellom kunnskap og uvitenhet, og mellom fakta og «alternative fakta».

Dette er en linje som synes å ha fått fullt gjennomslag i et av antroposofenes blader, der læreren er medredaktør og en svært flittig bidragsyter. Konspirasjonsteorier som hen kanskje ikke våger å publisere på facebook, får der fritt utløp.

Alt sammen er velkjent stoff i konspirasjonsteorienes verden: Bill Gates’ drømmer om å beherske verden, «tabuene» om 11. september, og – selvfølgelig blant konspiratorikere – skumlerier om George Soros.

I den offentlige skolen har man i de senere årene forsøkt å bevisstgjøre elevene på behovet for «kildekritikk», altså evnen til å vurdere om en kilde er troverdig eller ikke, sann eller ikke.

Bakgrunnen er åpenbar: Den omfattende spredningen av feilinformasjon gjennom sosiale medier. At denne spredningen av feilinformasjon er en alvorlig trussel mot vårt demokrati, er utviklingen i USA et klart signal om.

I denne situasjonen har skolen et stort ansvar for opplæring i kildekritikk, selvstendig tenkning og evne til å orientere seg i en verden der «informasjon» florerer, mens det krever innsats, integritet og kunnskap å finne sannhet.

Mener Steinerskoleforbundet og de ansvarlige ved Steinerskolen i Haugesund at denne lærerens destruktive virksomhet i det offentlige rom er uproblematisk?

Har vi grunn til å tro at hen holder sine synspunkter unna klasserommet? Det er jo åpenbart at læreren ikke selv forstår at hen er på ville veier. Vi ber Steinerskolen i Haugesund om å redegjøre for hvordan de forholder seg til denne situasjonen.