RADIO 102: Angstringen Oslo inviterte til et åpent informasjonsmøte i Haugesund i fjor høst. Det ble starten på Angstringen Haugesund. Rykkje er kontaktperson og har satt sammen to lokale selvhjelpsgrupper. 10. april inviterer de til et nytt informasjonsmøte.

Det er flere som står på venteliste for å delta i grupper. Nå håper de at et nytt informasjonsmøte kan føre til at de får nok personer til å sette opp flere selvhjelpsgrupper.

I intervjuet med Rykkje og Lindanger kan du høre om angst, deres egne utfordringer med angst og hvordan de opplever å delta i selvhjelpsgruppene.

HØR INNSLAGET PÅ RADIO 102