HAUGESUND: Mens fylkessnittet nå er nede på 2,6% helt ledige arbeidssøkere, så ligger Haugesund fortsatt på toppen i vår del av fylket med sine 2,8% helt ledige arbeidssøkere.

Karmøy ligger litt lavere med 2,5% og Vindafjord er nå nede på 2,2%.  Videre har vi Bokn med 2,1%, Tysvær med 1,7%, Sauda med 1,5% og Suldal fortsatt lavest med sine lave 0,7%, opplyser Nav i en pressemelding.

Sammenlignet med samme måned i fjor, så er det Vindafjord som har den største reduksjonen i vår del av fylket med 36% reduksjon i antall helt ledige.

Samlet i Nord-Rogaland så har vi 122 færre helt ledige arbeidssøkere enn i september 2017.

Antall personer på arbeidsmarkedstiltak øker litt i likhet med forrige måned, og det er nå 296 arbeidssøkere i sum på arbeidsmarkedstiltak i Nord-Rogaland. 

Dette er 167  færre personer på tiltak enn samme måned i fjor i kommunene. Andelen arbeidssøkere på tiltak er nå høyest i Haugesund med 0,8%.   

Bruttoledigheten – de helt ledige pluss de på tiltak,  ser da slik ut:

  • Haugesund: 3,6% bruttoledighet
  • Rogaland: 3,2% bruttoledighet
  • Karmøy: 2,9% bruttoledighet
  • Vindafjord: 2,7% bruttoledighet  
  • Tysvær: 2,2 % bruttoledighet
  • Sauda: 2,0% bruttoledighet
  • Suldal: 1,0% bruttoledighet  
  • Utsira og Bokn: (Oppgis ikke – lave tall)

Samlet i Nord-Rogaland er det nå brutto 289 personer færre ledige sammenlignet med i fjor i samme måned.