ARBEIDSLIV: Ferske tall fra Nav viser at 10.980 personer er registrert som helt ledige, delvis ledige eller som arbeidssøkere på tiltak ved utgangen av september måned. Det er en reduksjon på 705 personer den siste måneden.

– Vi beveger oss stadig nærmere ledighetsnivået vi hadde før koronapandemien rammet arbeidsmarkedet i Rogaland, sier direktør i Nav Rogaland, Merethe P. Haftorsen, i en pressemelding.

6.066 personer er registrert som helt ledige.

– Andelen helt ledige er i september på samme nivå som i januar 2020, som var drøyt en måned før pandemien rammet Norge, sier Haftorsen.

Nesten alle yrkesgrupper har nedgang i antallet helt ledige. Nedgangen er størst innenfor butikk- og salgsarbeid, reiseliv og transport og serviceyrker og annet arbeid.

– Vi forventer at gjenåpningen av samfunnet vil medføre et fortsatt stort behov for arbeidskraft innenfor flere bransjer. Spesielt innenfor reiseliv, forteller direktøren.

Antallet delvis ledige er fortsatt høyere

Sammenlignet med ledighetssituasjonen for halvannet år siden, er det nå er registrert om lag 1.300 flere delvis ledige. Totalt er 3.635 personer delvis ledige i fylket. Det utgjør 1,4 prosent av arbeidsstyrken.

– Volumet på antallet delvis ledige har vært et særtrekk ved koronapandemien. Koronarestriksjoner har forårsaket at mange arbeidsgivere ikke kunnet sysselsette sine ansatte i fulle stillinger. Samtidig er det en fin nedgang blant de delvis ledige også i september, sier Haftorsen.

Stavanger topper

Stavanger kommune har størst andel helt ledige i Rogaland med 2,8 prosent av arbeidsstyrken.

Sandnes har 2,7 prosent, mens Haugesund har en andel på 2,5 prosent.

Økning i utlyste stillinger

3.582 stillinger ble utlyst offentlig i løpet av september. Det er en økning på 35 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Næringen helse, pleie og omsorg hadde klart flest utlysninger med 654 stillinger. Ingeniør- og IKT-fag (458), bygg og anlegg (369), reiseliv og transport (354), og butikk og salgsarbeid (343) var andre grupper med høye utlysningstall.

– Nav må i samarbeid med arbeidsgivere finne gode løsninger for de som står uten jobb. Vi ser en økende ubalanse mellom etterspurt kompetanse hos bedriftene og kompetansen som arbeidssøkerne har, sier Haftorsen.

Arbeidsmarkedet i Rogaland

Nøkkeltall

September 2021

Helt uten arbeid 16 – 67 år6.066 (2,4%)
Arbeidsmarkedstiltak1.279 (0,5%)
Bruttoarbeidsledighet7.345 (2,9%)
Unge helt uten arbeid 16 – 29 år1.487
Langtids-arbeidssøkere (26 uker eller mer)3.813
Delvis uten arbeid3.635 (1,4%)
Utlyste stillinger3.582