JOBB: Januar-tallene fra Nav viser at arbeidsledigheten øker i alle kommunene i Rogaland. Haugesund ligger over fylkessnittet for ledighet.

Sammenlignet med januar i fjor, er det en betydelig nedgang.

– Hvis vi sammenligner med forrige desember, så har alle kommunene en oppgang i antall helt ledige. Størst økning i antall helt ledige er det på Karmøy som øker med 84 personer til 3,0 prosent og i Haugesund som øker med 59 personer til 3.4 prosent. I sum for alle kommunene er økningen på 200 helt ledige. Det er vanlig at ledigheten stiger i januar – uansett om vi er i en fase med oppgang eller nedgang i ledigheten. Både Karmøy og Haugesund hadde litt større økning enn Stavanger og Sandnes, som bare hadde små økninger i antall nå i januar, skriver Elisabeth Lie Nilsen, leder Nav Marked Nord-Rogaland i en pressemelding. 

  • Haugesund: 4,5 % bruttoledighet, 866 personer.
  • Karmøy: 3,7 % bruttoledighet, 778 personer.
  • Vindafjord: 3,8 % bruttoledighet, 184 personer.
  • Tysvær: 2,4 % bruttoledighet, 136 personer.
  • Sauda: 3,2 % bruttoledighet, 75 personer.
  • Suldal: 1,2 % bruttoledighet, 24 personer.
  • Sunnhordland: 3,3 % bruttoledighet, 1.009 personer.

Bruttoledigheten er de helt ledige pluss de på tiltak.