ARBEIDSLIV: Antall arbeidsledige i september utgjorde 4,0 prosent av arbeidsstyrken og er en nedgang på 0,3 prosentpoeng fra juni, ifølge sesongjusterte tall fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) som Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte onsdag.

Til sammen ble det 8.000 færre ledige i september, som i SSBs undersøkelse er gjennomsnittet for perioden august til oktober. Nedgangen er innenfor feilmarginen i AKU, men likevel i tråd med utviklingen i ledigheten siden april.

De fleste analytikerne hadde ventet at ledigheten ville holde seg uendret på 4,1 prosent fra juli og august. Makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets understreker likevel at tallene svinger fra måned fra måned og at avvik på en tidel betyr lite for deres vurdering av arbeidsmarkedet.

Renteheving først om to år

Det sesongjusterte tallet på arbeidstakere steg med 12.000 personer fra juni til september. Også dette er innenfor feilmarginen.

– Sysselsettingstallene i AKU er fortsatt en god del svakere enn nasjonalregnskapstallene, men vi legger mer vekt på nasjonalregnskapstallene som viser at sysselsettingen har tatt seg opp gjennom 2017. Tallene er ganske nøytrale for Norges Bank som venter videre nedgang i ledigheten. Vi fortsetter å vente første renteheving i september 2019, sier Fjære.

DNB-analytikeren fastslår at disse tallene har svingt en del på månedsbasis, men at kvartalstallene er mer stabile og viser en temmelig flat utvikling i sysselsettingen.

SSB-tallene for september viser dessuten at antallet registrerte arbeidsledige og ordinære tiltaksdeltakere hos Nav gikk ned med 4.000 personer fra juni.

Nav og SSB

SSBs AKU-tall er ett av to sett som brukes for å måle ledigheten i Norge. Navs oversikt er den andre. Mens SSB baserer seg på en kvartalsvis intervjuundersøkelse, teller Nav antall registrerte ledige hos dem en gang i måneden.

Navs ferskeste tall viste at antall personer som var registrert som helt ledige, gikk ned med 1.700 i oktober. Bruttoledigheten, som inkluderer arbeidssøkere som deltar på Nav-tiltak, falt med 1.900 personer.

SSBs tall er normalt sett høyere enn Navs, ettersom sistnevnte ikke fanger opp personer som søker arbeid uten å registrere seg for støtte.