ARBEIDSLIV: Arbeidsmarkedet i Rogaland utvikler seg fortsatt i positiv retning melder Nav i en pressemelding.

Tallene for august viser en nedgang i ledigheten i de fleste kommunene i Nord-Rogaland.

– Sammenligner vi de helt ledige med samme måned i fjor, så har både Haugesund, Bokn, Karmøy, Tysvær og  Sauda  god nedgang i ledigheten – mens Suldal  og Vindafjord har en økning (men disse hadde lav ledighet i fjor). Vindafjord har nå 3,8 % helt ledige. Dette er høyest i Nordfylket, og de ligger nå på fylkesgjennomsnittet som også er på 3.8 % helt ledige, opplyser Elisabeth Lie Nilsen i Nav Marked Nord-Rogaland.

Fortsatt mange langtidsledige

Ifølge Nilsen er situasjonen for de langtidsledige er fortsatt utfordrende. En del av disse vil måtte søke jobb andre steder og i andre bransjer for å komme inn på arbeidsmarkedet igjen. Flere må kanskje også måtte vurdere å ta høyere utdanning, tilleggsutdanning eller fullføre fagbrev. I og med at arbeidsmarkedet endrer seg raskere og kraftigere enn tidligere – så vil antakelig mange flere måtte gjøre endringer i utdanning og yrker flere ganger i sine yrkesliv.

Ledigheten faller for niende måned på rad

På landbasis var det i august var det 1.400 færre helt arbeidsløse, ifølge sesongjusterte tall fra Nav. Andelen helt ledige er nå på 2,7 prosent av arbeidsstyrken.

– Ledighetstoppen etter oljeprissjokket er definitivt bak oss, og den positive utviklingen vi har hatt på arbeidsmarkedet gjennom 2017, fortsetter, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

Bruttoledigheten – de helt ledige pluss de på tiltak ser nå slik ut: