To bilverksted stengt på Stord

Bilverktsteduten papirene på stell.

Bilverktsteduten papirene på stell.

Verkstedene ble stengt på grunn av manglende godkjenning fra Statens vegvesen. I tillegg vil Arbeidstilsynet gi pålegg om flere forhold.

DEL

STORD: Det var under en aksjon i regi av A-krim Haugaland og Statens vegvesen verkstedene ble sjekket i forrige uke.

Kontrollen undersøkte om verkstedene var godkjent, om de ansatte hadde lovlige arbeidsforhold og om virksomhetene betalte skatter og avgifter i henhold til regelverket.

Det som gikk igjen var manglende ventilasjon og manglende oversikt over kjemikalier (stoffkartotek). Utover dette ble det også avdekket brannfarlige forhold som vil bli meldt til brannvesenet.

– Verkstedene hadde begrenset kunnskap om lovverket, helse, miljø og sikkerhet. Det er skremmende å se at mange benytter seg av ulovlige verksted og dermed utsetter seg selv og andre trafikanter for fare. De kan utgjøre en stor risiko i trafikken med tanke på feil og mangler, sier Jens Storhaug, senioringeniør i Statens vegvesen, i en pressemelding.

Fakta

A-krim Haugaland ble etablert høsten 2015 på eget initiativ fra de lokale myndigheter (Arbeidstilsynet, Skatteetaten, Politiet, Kemner og Nav kontroll). Det tverretatlige samarbeidet på Haugalandet har et konkret, praktisk og operativt samarbeid på lokalt nivå. Statens vegvesen er også med i relevante bransjer der de har interesse.

Når etatene er på kontroll på en og samme tid kan vi blant annet se etter trygdesvindel, bruk av ulovlig arbeidskraft, skatteunndragelse og sosial dumping.

Styrket samarbeid mellom offentlige etater er en sentral del av regjeringens strategi for ryddige og seriøse arbeidsforhold og bekjempelse av kriminalitet i arbeidslivet.

Artikkeltags