I disse bransjene er det flest ledige stillinger lokalt akkurat nå

850 ledige stillinger i Nord-Rogaland i mars. – Svært god økning, melder Elisabeth Lie Nilsen, leder i Nav Marked lokalt.