STRØMPRISER: Prisene for Sør-Norge er de høyeste registrert hittil i år. I fjor var det kun fem dager med høyere strømpriser, ifølge Europower.

Den høyeste døgnprisen på strøm mandag finner vi i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge på 2,34 kroner per kWh. Deretter kommer Midt- og Nord-Norge med en døgnpris på 0,14 kroner. Prisforskjellen mellom landsdelene har aldri vært større.

Mellom klokken 8 og 9 på morgenen mandag vil strømprisen der ligge på 4,89 kroner per kilowattime (kWh), som er makspris for strøm mandag.

Mandagens laveste kWh-pris på 0,14 kroner er i Nord- og Midt-Norge mellom klokken 22 og 23.

Kaldt vær, lite vind og krig

De høye strømprisene skyldes at det uken i forkant har vært kaldt vær og lite vind, i tillegg til krigen i Ukraina, forteller kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight til E24.

– Det er ingenting annet. Det er frykt, usikkerhet og risikopremie i fuelmarkedene, sier han.

De foreløpige tallene fra nettsidene til strømbørsen Nord Pool. I Midt- og Nord-Norge blir prisen 0,15 kroner per kWh på sitt høyeste.

En kilowattime tilsvarer strømbruk på én kilowatt over én time. Dusjer man i ti minutter, brukes det cirka 6,5 kWh, men det avhenger av hvor mye vann dusjhodet leverer.

Forskjeller i snittpris

Snittprisen i landet vil mandag ligge på 1,46 kroner per kWh. Det er 0,28 kroner høyere enn på søndag og 1,14 kroner høyere enn samme dag i fjor.

I tillegg til spotprisen på strøm kommer forbruksavgift (16,69 øre per kWh), avgift til Enova (1 øre per kWh), og et eventuelt påslag fra strømselskapene. På toppen av det hele legges en merverdiavgift på 25 prosent, og på siden kommer nettleie. I Nordland, Troms og Finnmark er det ingen merverdiavgift på strøm, og i Finnmark og Nord-Troms slipper man også å betale forbruksavgiften.

Lørdag var maks- og minstepris i landet på henholdsvis 1,92 og 0,13 kroner per kWh. Samme dag i fjor var den på 0,44 og 0,16 kroner per kWh.