Aps transportpolitiske talsperson, Sverre Myrli, skriver fint om ærlighet og redelighet. Jeg er enig i at disse egenskapene bør benyttes også i politikken.

Han påstår jeg er uredelig når jeg er glad for at arm til Bergen på E134 skal utredes. Glede er en oppriktig følelse, i dette tilfellet er den absolutt berettiget. Høyre er nemlig for å utrede arm til Bergen. Det ble avklart da Stortinget i fjor høst tok stilling til et forslag om å utrede dette.

Det er Høyres gruppemøte som avgjør hva Høyre mener. Etter at vi gikk inn for arm til Bergen i 2020 snakket jeg med Haugesunds Avis og de skrev følgende: «Sveinung Stensland er likevel glad for at partiet hans har endret mening. – Det er gledelig å melde at Høyre nå er for en slik utredning. Vi har hatt en grundig diskusjon i stortingsgruppen og de av oss som vil ha en konseptvalgutredning (KVU) fikk med oss gruppen på det, sier Sveinung Stensland (H).»

Når Stortinget vedtar noe, må regjeringen følge opp. Da kan vi jo glede oss sammen over at den tar E134 på alvor. For ærlig talt Myrli, det er vel vi i Høyre som best vet hva Høyre mener. I vår behandlet Høyres Stortingsgruppe nasjonal transportplan, der la vi inn Bakka-Solheim i tillegg til regjeringens forslag om tunnel Seljestad-Røldal og ny Husøyveg. Alt dette fikk flertall og blir realisert. De siste årene har gitt mange gode vedtak for veier viktige for oss på Haugalandet. Høyre har stemt for samtlige, jeg er glad langvarig politisk påvirkning og godt samarbeid på tvers har gitt resultater. Da synes jeg ikke mistenkeliggjøring fra Ap står seg. Det er ikke slik vi skal ha det om vi vil lykkes fremover.

I et intervju i Aftenposten sist uke, lanseres Myrli som mulig ny samferdselsminister. Jeg regner med også han er redelig når han forteller hva det skal satses på. Det ramses opp en rekke vei og togprosjekter samt mer til kollektiv i byene, men ikke ett ord om E134.

Hvis det skulle bli så galt at Ap fikk samferdselsministeren skal jeg passe på, du vil bli minnet om E134 på fast basis.