Arne Olav forsøkte å fly paraglider med rullestolen sin

Arne Olav Hope ble lam for 30 år siden og havnet i rullestol. Fredag skulle han fly hangglider fra brygga ved huset på Kolnes.