KRIM: Tobarnsfaren er flere ganger idømt kontaktforbud overfor ekssamboer og hennes kjæreste. Han ble løslatt fra siste dom i mars. Fra løslatelse ble han påsatt omvendt voldsalarm og pålagt å holde seg unna Karmøy, Haugesund og deler av Tysvær og Sveio i ett år.

Dommene og forbudene han er ilagt, bryr han seg ikke om. Hvordan hans gjentatte brudd på kontaktforbudet oppleves for de fornærmede, og hvordan det skremmer dem, bryr han seg heller ikke om.

– Dette underbygges også av hvordan han utagerte i retten og måtte utvises fra forhandlingene. Retten ser svært alvorlig på brudd på gjentatte brudd på kontaktforbudet, og at tiltalte, på tross av flere idømte reaksjoner, fortsatte sin straffbare adferd, skriver tingrettsdommer Marte E. Lysaker i den enstemmige dommen fra Sunnhordland tingrett.

Fornærmedes trygghet viktigst

Retten mener hensynet til de han truer må være avgjørende, og at tiltalte skal idømmes elektronisk kontroll (omvendt voldsalarm) i ytterligere ett år når han løslates fra fengselsstraffen på åtte måneder.

At kontrollen vil være inngripende for 35-åringen, må vurderes opp mot de fornærmedes trygghet, som her vil være viktigere.

Tingretten viser til at de fornærmede tidligere har sett seg nødt til å sove på skift og sperre dører i huset, at kvinnens kjæreste har sett seg nødt til å takke nei til jobboppdrag for å beskytte familien.

– De ikke ser for seg at de kan bli boende hvis tiltalte ikke har elektronisk kontroll. De fornærmede har ansvar for til sammen fire mindreårige barn, står det i dommen.

Ny rettssak

Området mannen ikke kan oppholde seg i er beregnet ut fra politiets responstid på 25 minutter for å rekke fram til de fornærmedes bolig ved eventuelle brudd.

Han ble også dømt til å betale oppreisningserstatning på 25.000 kroner til hver av de fornærmede.

35-åringen ble under rettssaken pågrepet og siktet for nye trusler, han sitter nå i varetektsfengsel i påvente av ny rettssak og tilleggsdom.